Haberler

image

Yas ve Kayıp

Kayıp karşısında verilen tepkiler benzer olsa da, hiçbir kayıp aynı değildir ve her birey kendi yasını farklı şekilde yaşayabilir.

Yasımız da kayıplarımız kadar biriciktir!

Yas Sürecinin Evreleri:

Şok-İnkar Dönemi: Yaşanılan kaybı kabul etmek ve ölümün gerçekliğini kavramak ile ilgili zorluklar görülebilir. Kişiler bu dönemde donuk, şaşkın ve tepkisiz olabilir.

Öfke Dönemi: Yoğun üzüntü ve özlem hissedilen bu dönemde yaşanılan kaybın acısı giderek artabilir. Öfke, huzursuzluk ve korku duygularının yanı sıra suçlu arama ve ‘neden ben’ gibi sorgulamalar da bu sürece eşlik edebilir.

Pazarlık Dönemi: Kişi, kaybını önlemek veya azaltmak amacıyla yaratıcıyla veya başkalarıyla mucizelerin gerçekleşmesine yönelik pazarlık etmeye çalışabilir. Yoğun çaresizlik ve ümitsizlik duygularının görüldüğü bu aşamada, “Allah’ım onu bana geri gönder, istediğin her şeyi yaparım.”, “Allah’ım ne olur bu yaşananlar bir rüya olsun.” şeklinde cümleler kullanabilir.

Depresyon Dönemi: Kişinin gerçeği tamamen kabul etmesiyle birlikte acıyı yoğun bir şekilde yaşadığı dönemdir. İsteksizlik, ilgi kaybı, yorgunluk-bitkinlik görülebilir. Kişi, kaybıyla ilişkili yaptığı veya yapamadığı davranışlar için kendini suçlayabilir.

Kabul: Bu aşamada kaybın kesinliği ve sonuçları kişi tarafından kabul edilir. Kişi, kaybına dair hissettiği özlemle beraber hayatını yeniden kurmaya başlar.

(Kayıp yaşayan kişilerde, bu aşamaları farklı sıralarda görülebileceği gibi bazı aşamalar hiç görülmeyebilir.)

Yas Sürecinde Görülen Yaygın Tepkiler:

• Kayba inanamama- inkar etme

• Şok- dona kalma

• Ağlama- ağlayamama

• Kendine kızma, suçluluk, pişmanlık (Yaptıkları veya yapamadıkları)

• Öfke, hayal kırıklığı, çaresizlik, üzüntü, özlem

• Umutsuzluk, karamsarlık, değersizlik, boşluk hissi

• Ölen kişiyi ve ölümü düşünüp durma ve tekrarlayan rüyalar ve kabuslar

• İlgi ve istek kaybı

• Yorgunluk, vücut ağrıları gibi bedensel belirtiler

• Mide- bağırsak problemleri, yemek- uyku düzensizlikleri

Kayıp yaşamak, oldukça acılı ve zorlu bir süreçtir. Kayıp yaşayan kişinin üzülmesine, ağlamasına ve diğer duyguları yaşamasına izin verin. Eğer kayıp-yas süreci uzamışsa ve kişinin günlük yaşamını çok sekteye uğratıyorsa bir ruh sağlığı profesyoneline başvurması uygun olacaktır.