Hizmetlerimiz

Kültürel Araştırmalar

Onkoloji hastalarının her türlü ihtiyacının karşılanması ile ilgili projeler geliştirmek, bu hastaların tedavi edileceği sağlık tesis ve kurumları, transplantasyon merkezleri ile araştırma merkezleri ve laboratuvar, üniversite ve yüksek öğretim merkezi kurmak, Vakıf amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarla her türlü maddi ve manevi yardımlaşmalarda bulunmak, kanser hastalıklarının araştırılması, yeni tedavi yöntemlerinin bulunması amacı ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel araştırmalarda bulunmak.

Bilimsel Araştırmalar

Psikiyatrik ve psikolojik açıdan klinik ilgi odağı olan zorlukların ortaya çıkmasında ve süreğenlik kazanmasında etkili olan süreçlerin anlaşılması ve saptanmasına yönelik gerekli bilimsel araştırmalar yürütmek, bu süreçlere ilişkin kapsamlı veri tabanları oluşturmak, yenilikçi ve etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilerek bu yöntemlerin uygulanmasına yönelik çalışmalar yürütmek.

Tıbbi Cihaz ve İlaç Üretimi

Onkoloji hastalarında kullanılan her türlü tıbbi cihaz, ilaç ve bu alanda kullanılan materyallerin üretimini gerçekleştirmek üzere tesisler kurmak ve bu üretimi yapan kişi ya da kuruluşlarla kuracağı çalışma grupları ya da ortaklıklar vasıtası ile vakfın amacına uygun faaliyetleri desteklemek.

Psikososyal Müdahale ve İyileştirme

Genel insan davranışlarını, psikoloji ve psikiyatri ilişkili klinik ve toplumsal sorunları anlamaya yönelik araştırmalar yapmak, birey ve toplum seviyesinde sağlığı güçlendirecek uygulamalar geliştirmek, etkili tedavi yöntemleri geliştirmek ve bu alanda çalışan diğer bilimsel araştırma merkezleri ile ortak çalışmalar yaparak, psikososyal müdahale ve iyileştirme yöntemlerini geliştirmek.

Psikoloji ve Psikiyatri Bilimleri Alanında Yaklaşımlar Geliştirmek

Psikoloji ve Psikiyatri bilimleri alanında yeni felsefi, teorik ve pratik yaklaşımların geliştirilerek yeni, alternatif metotların ve tedavi yöntemlerinin araştırılmasını sağlayacak uygulama ve araştırma merkezi, üniversite ve yüksek öğretim merkezleri ve enstitü kurmak, kurulan bu merkezler ya da bu amaçlarla üniversite ve diğer eğitim kurumlarındaki öğrenci ve araştırmacıların temel ve ileri eğitimlerini tamamlamaları amacıyla gerek yurtiçi gerekse yurtdışında yapacakları araştırma faaliyetlerini desteklemek.

İnsan Davranışlarının Bilimsel İlkeler Doğrultusunda Araştırılması

Birey, aile, grup, kurum, toplum seviyelerinde insan davranışlarının bilimsel ilkeler doğrultusunda daha iyi anlaşılmasına ve bu alanlardaki davranışların iyileştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları yürütecek merkezler kurmak

Onkolojik Zorluklar Yaşayan bireylerin Tedavisi İçin Yapılar Oluşturmak

Psikiyatrik ve onkolojik zorluklar yaşayan bireylerin toplum içinde tedavisine yönelik hizmet verecek yapılar oluşturmak, toplum içinde tedavisi mümkün olmayan ya da özel bakıma muhtaç olan bireyler için özel klinik, hastane, bakım evi, rehabilitasyon merkezleri kurarak, kurulacak bu merkezler vasıtası ile tedavilerini sağlamak. Bu bireylerin yakınlarına psikososyal ve ekonomik destek sağlama amaçlı projeler geliştirmek ve gerçekleştirmek.

Bakıma Muhtaç Olan Kişilerin Bakımlarını Sağlamak

Kimsesi olmayan yaşlı ve bakıma muhtaç olan kişilerin bakımlarını sağlamak, ihtiyaçlarının giderilmesi için yaşlı bakım evleri kurmak.

Farkındalık Oluşturmak

Toplumda psikiyatrik bozukluklara sahip kişilere yönelik farkındalık oluşturmak ve bu kişilere yönelik damgalayıcı tutumları azaltmaya yönelik toplumsal faaliyetlerde bulunmak.